• Vytvorenie nového albumu: Klepnite na Albumy, klepnite na tlačidlo pridať, zadajte názov a klepnite na Uložiť. Vyberte fotky a videá, ktoré chcete pridať do albumu a potom klepnite na Hotovo.

Poznámka: Albumy vytvorené na iPhone nie sú synchronizované s počítačom.

  • Pridanie položiek do existujúceho albumu: Pri prezeraní miniatúr klepnite na Vybrať, označte žiadané položky, klepnite na Pridať do a následne vyberte album.

  • Spravovanie albumov: Počas prezerania zoznamu albumov klepnite na Upraviť.

  • Premenovanie albumu:  Vyberte album a zadajte jeho nový názov.

  • Zmena usporiadania albumov:  Potiahnite tlačidlo preusporiadať.

  • Vymazanie albumu:  Klepnite na tlačidlo vymazať.

Premenovať alebo vymazať je možné len albumy vytvorené na iPhone.