Fotky a videá môžete zdieľať v emailovej alebo textovej správe (MMS alebo iMessage), prípadne ich môžete zverejniť v službách Twitter, Facebook a Flickr. Videá môžete zdieľať v emailových a textových správach (MMS alebo iMessage), prípadne v službách YouTube, Facebook a Vimeo. Fotky a videá môžete zdieľať aj pomocou zdieľania fotiek. Viac v časti Zdieľanie fotiek v iCloude.

Obrazovka zdieľania s fotkami vo vrchnej časti, priateľmi, ktorí používajú AirDrop vo vašej blízkosti a možnosťami zdieľania. V spodnej časti sa nachádzajú ďalšie akcie.
  • Zdieľanie alebo kopírovanie fotky alebo videa: Zobrazte si fotku alebo video a potom klepnite na tlačidlo zdieľať. Ak symbol tlačidlo zdieľať nevidíte, klepnutím na obrazovku zobrazte ovládanie.

Maximálna veľkosť príloh je stanovená vaším poskytovateľom služby. iPhone môže v prípade potreby stlačiť fotografické alebo video prílohy.

Fotku a video môžete kopírovať a vložiť do emailovej alebo textovej správy (MMS alebo iMessage).

  • Zdieľanie alebo kopírovanie viacerých fotografií a videí: Počas prezerania podľa momentov klepnite na Zdieľať.

  • Uloženie alebo zdieľanie prijatej fotky alebo videa:

  • Z emailu:  Ak je to potrebné, klepnutím stiahnite položku a potom na nej podržte prst pre zobrazenie možností zdieľania a ďalších.

  • Z textovej správy:  Klepnite na položku v konverzácii a potom klepnite na tlačidlo zdieľať.

Fotky a videá, ktoré ste prijali v správach alebo uložili z webových stránok, sú ukladané do albumu Fotoaparát.