Zdieľajte streamy fotiek alebo videí s vybranými ľuďmi. Vybraní priatelia, ktorí majú iCloud účet a zariadenie so systémom iOS 6 alebo novším, prípadne OS X Mountain Lion alebo novším, sa môžu pripojiť do vášho streamu, prezerať si vami pridané fotky a komentovať ich. Ak používajú systém iOS 7 alebo OS X Mavericks, budú môcť do streamu pridávať svoje vlastné fotky a videá. Svoj stream môžete zverejniť aj na verejnej webovej stránke, kde bude dostupný pre všetkých.

Poznámka: Zdieľanie fotiek v iCloude funguje cez Wi-Fi pripojenie aj cez mobilné siete. Prenos dát v mobilnej sieti môže byť spoplatnený. Viac v časti Informácie o používaní.

  • Zapnutie zdieľania fotiek v iCloude: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Fotky.

  • Vytvorenie zdieľaného streamu: Pri prezeraní fotky alebo videa, prípadne po označení viacerých fotiek alebo videí, klepnite na tlačidlo zdieľať, klepnite na iCloud, klepnite na Stream a nakoniec klepnite na Nový zdieľaný stream. Ľudí môžete pozvať na prezeranie vášho streamu použitím ich emailových adries alebo mobilných telefónnych čísiel, ktoré používajú pre iMessage.

  • Vytvorenie verejnej webovej stránky: Vyberte zdieľaný stream, klepnite na Ľudia a potom zapnite možnosť Verejná webstránka. Ak chcete oznámiť vytvorenie webovej stránky, klepnite na Zdieľať odkaz.

  • Pridanie položiek do zdieľaného streamu: Zobrazte zdieľaný stream, klepnite na tlačidlo pridať, označte položky a klepnite na Hotovo. Môžete pridať komentár a potom klepnite na Zverejniť. Položky môžete pridať do zdieľaného streamu aj počas prezerania fotiek alebo albumov. Klepnite na tlačidlo zdieľať, klepnite na iCloud, klepnite na Stream a potom vyberte zdieľaný stream alebo vytvorte nový.

  • Vymazanie fotiek zo zdieľaného streamu: Vyberte fotostream, klepnite na Vybrať, označte fotky alebo videá, ktoré chcete vymazať a potom klepnite na tlačidlo vymazať. Musíte však byť vlastníkom streamu alebo fotky.

  • Vymazanie komentárov zo zdieľaného streamu: Označte fotku alebo video obsahujúce komentár. Podržte prst na komentári a potom klepnite na Vymazať. Musíte však byť vlastníkom streamu alebo autorom komentára.

  • Premenovanie fotostreamu: Počas prezeranie zdieľaných streamov klepnite na Upraviť, klepnite na názov a zadajte nový názov.

  • Pridanie alebo odstránenie odberateľov a zapnutie alebo vypnutie hlásení: Vyberte fotostream a potom klepnite na Ľudia.

  • Odoberanie zdieľaného streamu: Po prijatí pozvánky klepnite na tab Zdieľané (tlačidlo pridať) a potom klepnite na Prijať. Pozvánku môžete prijať aj v emailovej správe.

  • Pridanie položiek do zdieľaného streamu, ktorý odoberáte: Zobrazte zdieľaný stream, klepnite na tlačidlo pridať, označte žiadané položky a klepnite na Hotovo. Môžete pridať komentár a potom klepnite na Zverejniť.