Game Center vám umožňuje hrať svoje obľúbené hry s priateľmi, ktorí používajú zariadenie so systémom iOS alebo Mac (OS X Mountain Lion alebo novší). Ak chcete používať Game Center, musíte byť pripojení na internet.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa prevencie pred zraneniami spôsobenými vykonávaním opakovaných pohybov nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Ak chcete hrať hru, klepnite na tab Hry v spodnej časti obrazovky, vyberte hru a potom klepnite na tlačidlo Viac vpravo hore. Ak chcete zobraziť najlepších hráčov, klepnite na Tabuľky. Ak si chcete prezrieť ciele hry, klepnite na Úspechy. Ak chcete nájsť protihráčov, klepnite na Hráči. Ak chcete oznámiť svoj stav alebo zmeniť svoju fotku, klepnite na tab Ja v spodnej časti obrazovky. Klepnite na Priatelia, ak chcete pozvať niekoho do hry. Ak chcete niekoho vyzvať, klepnite tab na Výzvy. Ak sa chcete pozrieť, či nie ste na ťahu, klepnite na tab Ťahy.
  • Začnite: Otvorte Game Center. Ak vo vrchnej časti obrazovky vidíte svoju prezývku, už ste prihlásení. Ináč budete požiadaní o zadanie svojho Apple ID a hesla.

  • Získajte hry: Klepnite na Hry a potom klepnite na odporúčanú hru alebo na Nájsť Game Center hry. Prípadne získajte hru, akú používa niektorý váš priateľ (viac v časti Hrajte hry s priateľmi).

  • Hrajte! Klepnite na Hry, vyberte žiadanú hru, klepnite na tlačidlo viac (tri bodky) vpravo hore a potom klepnite na Hrať.

  • Chcete sa odhlásiť? Pri ukončení Game Center nie je potrebné sa odhlasovať, no ak sa chcete odhlásiť, prejdite do Nastavenia > Game Center a potom klepnite na svoje Apple ID.