• Pozvanie priateľov do hry pre viacerých hráčov: Klepnite na Priatelia, vyberte priateľa, vyberte hru a potom klepnite na Hrať. Ak hra umožňuje alebo vyžaduje viacerých hráčov, vyberte ich a potom klepnite na Ďalej. Odošlite pozvánku a počkajte, kým bude prijatá ostatnými. Keď sú všetci pripravení, spustite hru. Ak priateľ nie je dostupný alebo nereaguje, môžete klepnúť na možnosť Autospoluhráč a nechať Game Center, nech vám vyhľadá spoluhráča. Prípadne môžete klepnúť na Pozvať priateľa a pozvať niekoho iného.

  • Odoslanie priateľskej žiadosti: Klepnite na Priatelia, klepnite na tlačidlo pridať a potom zadajte emailovú adresu priateľa alebo jeho prezývku v Game Center. Ak si chcete prezerať kontakty, klepnite na tlačidlo pridať. (Ak chcete do jednej žiadosti pridať viacerých priateľov, klepnite po zadaní každej z adries na Return.) Prípadne klepnite na ľubovoľného hráča kdekoľvek v Game Center.

  • Odoslanie výzvy na prekonanie úspechu v hre: Klepnite na svoje skóre alebo dosiahnutý úspech a potom klepnite na Vyzvať priateľov.

  • Čo hrajú vaši priatelia a ako im to ide? Klepnite na Priatelia, potom klepnite na meno priateľa a nakoniec klepnite na bublinu Hry alebo Body.

  • Chcete si kúpiť hru, ktorú má váš priateľ? Klepnite na Priatelia a potom klepnite na meno priateľa. Klepnite na hru v zozname hier svojho priateľa a potom klepnite na tlačidlo viac (tri bodky) vpravo hore.

  • Získanie ďalších priateľov: Ak chcete zobraziť zoznam priateľov svojho priateľa, klepnite na Priatelia, potom na meno priateľa a napokon na jeho bublinu Priatelia.

  • Odstránenie priateľa: Klepnite na Priatelia, klepnite na meno daného priateľa a potom klepnite na tlačidlo viac (tri bodky) vpravo hore.

  • Utajenie emailovej adresy: V nastaveniach svojho Game Center účtu vypnite Verejný profil. Viac v časti Nastavenia Game Center nižšie.

  • Vypnutie aktivít pre viacerých hráčov alebo priateľských žiadostí: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia. Ak sú tieto prepínače neaktívne, klepnite najprv na Povoliť obmedzenia na vrchu obrazovky.

  • Zachovajte priateľskú atmosféru: Ak chcete nahlásiť urážlivé alebo nevhodné správanie, klepnite na Priatelia, potom na meno danej osoby, vpravo hore klepnite na tlačidlo viac (tri bodky) a potom na Nahlásiť problém.