Prejdite do Nastavenia > Game Center, kde môžete:

  • Odhlásiť sa (klepnite na svoje Apple ID)

  • Povoliť pozvánky

  • Povoliť hráčom vo vašej blízkosti vás vyhľadať

  • Upravovať váš Game Center profil (klepnutím na vašu prezývku)

  • Získať priateľské odporúčania z aplikácie Kontakty alebo Facebook

  • Výber hlásení, ktoré chcete používať pre Game Center: Prejdite do Nastavenia > Centrum hlásení > Game Center. Ak sa Game Center nezobrazí, zapnite Hlásenia.

  • Zmena obmedzení pre Game Center: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.