• Chcete, aby vás iPhone zobudil? Klepnite na Budík a potom klepnite na značka plus. Nastavte čas budenia a ďalšie možnosti a potom pomenujte budík (napríklad „Vstať na tréning“).

    Obrazovka Budík, s tlačidlom Upraviť v ľavom hornom rohu a tlačidlom Pridať hodiny v pravom hornom rohu. V štyroch vodorovných pásoch sú zobrazené budíky pre štyri rôzne príležitosti s tlačidlom zap./vyp. pre každý budík. V spodnej časti sa nachádzajú záložky Svetový čas, Budík, Stopky a Časovač.

  • Už žiadne plytvanie časom! V stopkách si môžete uchovať čas a zaznamenať najlepšie kolá, prípadne si môžete nastaviť časovač, ktorý vás upozorní na vypršanie času. Ak sa chystáte variť vajce na mäkko, jednoducho povedzte Siri „Set the timer for 3 minutes.“ (Nastav časovač na tri minúty).

  • Chcete zaspať počas počúvania hudby alebo podcastu? Klepnite na Časovač, potom klepnite na Po uplynutí času a v spodnej časti vyberte možnosť Zastaviť prehrávanie.

  • Rýchly prístup k funkciám hodín: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a potom klepnite na tlačidlo hodiny. K budíkom môžete mať prístup cez Ovládacie centrum aj keď je iPhone zamknutý.