Genius playlist je zbierka skladieb z vašej knižnice, ktoré sa k sebe hodia. Genius je bezplatná služba, ktorá však vyžaduje Apple ID.

Genius Mix je výber skladieb rovnakého druhu hudby z vašej knižnice. Genius Mix je nanovo vytvorený pri každom spustení.

  • Používanie funkcie Genius: Zapnite Genius v aplikácii iTunes na počítači a potom synchronizujte iPhone s iTunes. Genius Mixy sú synchronizované automaticky okrem prípadov, keď svoju hudbu spravujete manuálne. Môžete synchronizovať Genius playlisty.

  • Prezeranie a prehrávanie Genius Mixov: Klepnite na Genius (ak možnosť Genius nie je zobrazená, klepnite najprv na Viac). K iným mixom získate prístup potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Ak chcete prehrať mix, klepnite na tlačidlo Prehrať.

  • Vytvorenie Genius playlistu: Zobrazte playlisty, potom klepnite na Genius Playlist a vyberte skladbu. Prípadne na obrazovke Práve hrá klepnite na Vytvoriť a následne klepnite na Genius Playlist.

  • Nahradenie playlistu použitím inej skladby:  Klepnite na Nový a vyberte skladbu.

  • Osvieženie playlistu:  Klepnite na Osviežiť.

  • Uloženie playlistu:  Klepnite na Uložiť. Playlist sa uloží s názvom skladby, ktorú ste vybrali a označili pomocou tlačidlo Genius.

Genius playlisty vytvorené na iPhone sú pri synchronizácii s iTunes prekopírované do vášho počítača.

Poznámka: Po synchronizácii Genius playlistu s iTunes ho nebudete môcť vymazať priamo z iPhonu. Na úpravu názvu playlistu, zastavenie synchronizácie alebo vymazanie playlistu použite iTunes.

  • Vymazanie uloženého Genius playlistu: Klepnite na Genius playlist a potom klepnite na Vymazať.