iTunes Match uchováva vašu hudobnú knižnicu v iCloude, vrátane skladieb importovaných z CD diskov a umožňuje prehrávanie vašej zbierky na iPhone alebo iných iOS zariadeniach a počítačoch. iTunes Match vám zároveň umožňuje počúvať iTunes Rádio bez reklám (pozri iTunes Rádio). iTunes Match je platená služba.

Poznámka: Služba iTunes Match nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach. Viac na stránke support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=sk_SK.

  • Predplatenie služby iTunes Match v iTunes na počítači: Vyberte Obchod > Zapnúť iTunes Match a potom kliknite na tlačidlo Odoberať.

Po predplatení služby pridá iTunes vaše hudobné súbory, playlisty a Genius Mixy na iCloud. Viac informácií nájdete v časti www.apple.com/sk/itunes/itunes-match.

  • Zapnutie služby iTunes Match: Prejdite do Nastavenia > Hudba. Vypnutím služby iTunes Match sa odstráni z iPhonu synchronizovaná hudba.

Poznámka: Ak je v položke Nastavenia > Mobilné v možnosti Použiť mobilné dáta pre zapnutá voľba iTunes Store, môžu sa vám účtovať poplatky za prenos mobilných dát. Viac v časti Informácie o používaní.

Skladby sú do iPhonu stiahnuté pri ich prehratí. Skladby a albumy si môžete stiahnuť aj manuálne — počas prechádzania klepnite na tlačidlo iCloud.

Poznámka: Ak je zapnutá služba iTunes Match, bude pri nedostatku miesta na iPhone automaticky odstránená stiahnutá hudba. Najprv budú odstránené najstaršie a najmenej hrané skladby. Vedľa odstránených skladieb a albumov sa zobrazí ikona iCloudu (tlačidlo iCloud), ktorá indikuje, že skladby a albumy sú aj naďalej dostupné v iCloude, no nie sú uchované lokálne na iPhone.

  • Odstránenie stiahnutej skladby: Prejdite prstom po skladbe smerom doľava a potom klepnite na Vymazať.

  • Zobrazenie len hudby, ktorá bola stiahnutá z iCloudu: Prejdite do Nastavenia > Hudba a vypnite Zobraziť všetku hudbu.

  • Odstránenie iPhonu zo zoznamu zariadení iTunes v Cloude: V iTunes na svojom počítači vyberte Obchod > Zobraziť účet. Prihláste sa a potom kliknite na Spravovať zariadenia v časti iTunes v cloude.