Vychutnajte si a preskúmajte novú hudbu v rôznych žánroch vo vybraných staniciach iTunes Rádia. Zároveň si môžete vytvoriť svoje vlastné stanice na základe vybraného interpreta, skladby alebo žánru. Viac v časti iTunes Match.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa prevencie pred poškodením sluchu nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Poznámka: iTunes Rádio nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach. Ďalšie informácie o iTunes Rádiu nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=sk_SK.

Obrazovka iTunes Rádia s tlačidlom História v ľavom hornom rohu. V blízkosti vrchnej časti obrazovky je rad vybraných staníc. Pod ním sa nachádzajú vami vytvorené stanice s tlačidlom Upraviť v strede ľavého okraja obrazovky.

Po výbere stanice a spustení prehrávania skladby sa na obrazovke Práve hrá zobrazí obal albumu a ovládanie prehrávania. Klepnite na tlačidlo Informácie pre získanie ďalších informácií, doladenie stanice alebo jej zdieľanie. Viac v časti AirDrop, iCloud a ďalšie spôsoby zdieľania.

  • Vytvorenie vlastnej stanice na základe interpreta, žánru alebo skladby: Na obrazovke iTunes Rádia klepnite na Nová stanica. Vyberte si žáner, prípadne vyhľadajte svojho obľúbeného interpreta, skladbu alebo žáner. Stanicu môžete vytvoriť aj z obrazovky Práve hrá, kde klepnete na tlačidlo Vytvoriť.

  • Úprava staníc: Klepnite na Upraviť. Môžete zahrnúť alebo vylúčiť iných interpretov, skladby alebo žánre, prípadne vymazať stanicu.

  • Ovplyvnenie výberu nasledujúcich skladieb: Na obrazovke Práve hrá klepnite na tlačidlo Hviezdička a potom klepnite na Hrať podobné skladby alebo na Túto skladbu nikdy nehrať. Môžete tiež pridať skladbu do zoznamu prianí v iTunes.

  • Skok na ďalšiu skladbu: Na obrazovke Práve hrá klepnite na tlačidlo Ďalej. Každú hodinu môžete preskočiť obmedzené množstvo skladieb.

  • Prezeranie skladieb, ktoré ste prehrávali alebo zobrazenie zoznamu prianí: Klepnite na História a potom na Hrané alebo Zoznam prianí. Môžete nakupovať skladby do svojej knižnice. Klepnutím na skladbu zobrazíte jej náhľad.

  • Zakúpenie skladieb do osobnej knižnice: Na obrazovke Práve hrá klepnite na tlačidlo s cenou.

  • Zdieľanie vytvorenej stanice: Na obrazovke Práve hrá klepnite na tlačidlo Informácie a potom klepnite na Zdieľať stanicu.

  • Počúvanie iTunes Rádia bez reklám: Predplaťte si (a zapnite) službu iTunes Match. Viac v časti iTunes Match.