Prejdite do Nastavenia > Hudba a upravte nastavenia aplikácie Hudba vrátane nasledovných:

  • Vyrovnanie hlasitosti (na optimalizáciu úrovne hlasitosti audio obsahu)

  • Ekvalizér

    Poznámka: Nastavenie ekvalizéra ovplyvňuje všetky výstupy zvuku vrátane konektora pre slúchadlá a AirPlay. (Nastavenia ekvalizéra majú vplyv len na hudbu prehrávanú v aplikácii Hudba.)

    Nastavenie Neskorá noc stlačí dynamický rozsah audiovýstupu, zníži hlasitosť hlasných pasáží a zvýši hlasitosť tichých pasáží. Toto nastavenie sa hodí pri počúvaní hudby na palube lietadla alebo v inom hlučnom prostredí. (Režim Neskorá noc ovplyvňuje všetky audiovýstupy — video aj hudbu.)

  • Informácie o textoch

  • Zoskupovanie podľa interpreta albumu

  • Nastavenie obmedzenia hlasitosti: Prejdite do Nastavenia > Hudba > Obmedzenie hlasitosti.

Poznámka: V niektorých krajinách EÚ vás môže iPhone upozorniť, ak nastavenie hlasitosti presiahne odporúčanú úroveň hlasitosti bezpečnú pre sluch. Na zvýšenie hlasitosti nad túto úroveň bude zrejme potrebné na okamih uvoľniť tlačidlo ovládania hlasitosti. Ak chcete obmedziť maximálnu úroveň hlasitosti slúchadiel na túto výšku, prejdite do Nastavenia > Hudba > Obmedzenie hlasitosti a zapnite Obmedzenie hlasitosti (EU). Ak chcete zabrániť zmene obmedzenia hlasitosti, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.

  • Zabránenie úpravám obmedzenia hlasitosti: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia > Obmedzenie hlasitosti a klepnite na Nepovoliť zmeny.