• Vytváranie playlistov na usporiadanie hudby: Zobrazte playlisty, klepnite na Nový playlist v blízkosti vrchnej časti zoznamu a potom zadajte názov playlistu. Klepnutím na tlačidlo pridať pridajte skladby alebo videá.

Obrazovka Playlisty. Vľavo hore je tlačidlo Obchod, vpravo hore tlačidlo Práve hrá. Vo vrchnej časti zoznamu sa nachádza Genius playlist a Nový playlist.
  • Úprava playlistu: Vyberte playlist a potom klepnite na Upraviť.

  • Pridanie ďalších skladieb:  Klepnite na tlačidlo pridať.

  • Vymazanie skladby:  Klepnite na tlačidlo vymazať a potom klepnite na Odstrániť. Ak vymažete skladbu z playlistu, nebude vymazaná z iPhonu.

  • Zmena poradia skladieb:  Potiahnite tlačidlo preusporiadať.

Nové a zmenené playlisty budú skopírované do knižnice iTunes buď pri ďalšej synchronizácii iPhonu s počítačom, alebo bezdrôtovo cez iCloud (ak máte predplatenú službu iTunes Match).

  • Vyčistenie alebo vymazanie playlistu vytvoreného na iPhone: Vyberte playlist a klepnite na tlačidlo Vyčistiť alebo Vymazať.

  • Odstránenie skladby z iPhonu: Klepnite na Skladby, prejdite prstom po skladbe a klepnite na Vymazať. Skladba bude vymazaná z iPhonu, no nie z knižnice iTunes na vašom Macu alebo PC či z iCloudu.