• Prechádzanie hudby podľa playlistov, interpretov alebo inej kategórie: Ďalšie možnosti prechádzania zobrazíte klepnutím na Viac. Klepnutím na skladbu ju prehráte.

Zvuk môžete počúvať zo vstavaného reproduktora, pomocou slúchadiel pripojených do konektora pre slúchadlá alebo cez Bluetooth stereo slúchadlá spárované s iPhonom. Ak sú k iPhonu pripojené slúchadlá alebo je spárovaný so slúchadlami, z reproduktora nevychádza nijaký zvuk.

Zoznam albumov. V horných rohoch sú tlačidlá Viac a Práve hrá. Klepnutím na album spustíte jeho prehrávanie. Pre zobrazenie ďalších možností prechádzania klepnite na tlačidlo Viac.
  • Unavuje vás neustále klepanie na More (Viac)? Ak chcete preusporiadať tlačidlá, klepnite na Viac, potom klepnite na Upraviť a potiahnite tlačidlo na miesto iného, ktoré chcete nahradiť.

Na obrazovke Práve hrá sa nachádzajú ovládacie prvky prehrávania a zobrazuje sa tu prehrávaný obsah.

Obrazovka Práve hrá. V ľavom hornom rohu je tlačidlo Naspäť, v pravom hornom rohu je tlačidlo Zoznam skladieb. Pod obalom albumu sa nachádza indikátor prehrávania s polohou prehrávania. Pod nimi sa nachádza názov skladby a albumu. Pozdĺž spodnej časti sa nachádza ovládanie prehrávania. V spodnej časti sú tlačidlá Opakovať, Vytvoriť a Zamiešať. Ak chcete vytvoriť Genius playlist alebo stanicu iTunes Rádia, klepnite na tlačidlo Vytvoriť.
  • Zobrazenie textov: Ak ste pridali texty do skladby, zobrazíte ich klepnutím na obal albumu. Ak chcete pridať texty, použite okno skladby Informácie v aplikácii iTunes na počítači a potom danú skladbu synchronizujte na iPhone. (Služba iTunes Match nepodporuje texty skladieb.)

  • Skok na ktorékoľvek miesto v prehrávanej skladbe: Potiahnite indikátor prehrávania. Rýchlosť prehľadávania môžete znížiť potiahnutím prsta nadol na obrazovke.

  • Premiešanie: Ak chcete prehrávať svoje skladby v náhodnom poradí, na obrazovke Práve hrá klepnite na Zamiešať.

  • Zobrazenie všetkých skladieb v albume, z ktorého je aktuálna skladba: Klepnite na tlačidlo zoznam skladieb. Ak chcete prehrať skladbu, klepnite na ňu.

Časť obrazovky so zoznamom skladieb, zobrazujúca skladby pre aktuálny obal albumu. Pre ohodnotenie skladby za účelom vytvárania dynamických playlistov v iTunes klepnite na tlačidlo Hodnotenie. Pre návrat na obrazovku Práve hrá klepnite na Hotovo.
  • Prehľadávanie v hudbe: Klepnutím na stavový riadok počas prechádzania zobrazte vyhľadávacie pole vo vrchnej časti obrazovky, do ktorého zadajte hľadaný text. Hudobný obsah môžete vyhľadávať aj z plochy. Viac v časti Vyhľadávajte.

  • Hodnotenie skladieb pre dynamické playlisty v iTunes: Klepnutím na obrazovku zobrazte bodky hodnotenia a klepnutím na bodku priraďte skladbe hodnotenie.

  • Zobrazenie ovládania audia na zamknutej obrazovke alebo počas používania inej aplikácie: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolnej časti obrazovky. Viac v časti Ovládacie centrum.

Ovládanie audia v Ovládacom centre. Vo vrchnej časti je indikátor priebehu s polohou prehrávania a nad ovládaním prehrávania je zobrazený názov aktuálne prehrávanej skladby a albumu. V spodnej časti je ovládanie hlasitosti zvuku.
  • Prehrávanie hudby na AirPlay reproduktoroch alebo na Apple TV: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a potom klepnite na tlačidlo AirPlay. Viac v časti AirPlay.