Siri (iPhone 4s alebo novšie modely) alebo Ovládanie hlasom môžete použiť na ovládanie prehrávania hudby. Viac v časti Vyslovujte žiadostiOvládanie hlasom.

  • Spustenie Siri alebo ovládania hlasom: Stlačte a podržte tlačidlo Domov.

  • Prehrávanie alebo pozastavenie hudby:  Povedzte „play“ alebo „play music“. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyslovte „pause“ „pause music“ alebo „stop“. Môžete tiež povedať „next song“ alebo “previous song“.

  • Prehrávanie albumu, interpreta alebo playlistu:  Povedzte „play“, potom povedzte „album“, „artist“ alebo „playlist“ a nakoniec povedzte názov.

  • Zamiešanie aktuálneho playlistu:  Povedzte „shuffle“.

  • Zistenie informácií o práve prehrávanej skladbe:  Povedzte „what’s playing“, „who sings this song“ alebo „who is this song by“.

  • Použitie funkcie Genius na prehrávanie podobných skladieb:  Povedzte „Genius“ alebo „play more songs like this“.