Otočte iPhone na bok pre zobrazenie obalov albumov.

iPhone v orientácii na šírku zobrazujúci stenu albumov.

Ďalšie albumy môžete zobraziť potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Klepnutím na album zobrazíte skladby z albumu.