Strana otvorenej knihy. Zhora sa nachádza zľava doprava tlačidlo Knižnica, tlačidlo obsahu, tlačidlo vzhľadu, vyhľadávania a tlačidlo pridania záložky. V spodnej časti je ovládanie výberu strany.
 • Otvorenie knihy: Klepnite na knihu, ktorú chcete čítať. Ak ju neviete nájsť v knižnici, potiahnutím doľava alebo doprava si prezrite iné zbierky.

 • Zobrazenie ovládania: Klepnite na oblasť v strede strany. Všetky knihy nemajú rovnaké ovládanie, ale niektoré činnosti môžete vykonávať, napríklad vyhľadávanie, zobrazenie obsahu a zdieľanie toho, čo práve čítate.

 • Zväčšenia obrázka: Dvakrát naň klepnite. V niektorých knihách zobrazte klepnutím a podržaním lupu, ktorú môžete použiť na prezretie obrázka.

 • Prechod na konkrétnu stranu: Použitie ovládanie navigácie strany v spodnej časti obrazovky. Prípadne klepnite na tlačidlo vyhľadať a zadajte číslo strany a následne klepnite na žiadané číslo strany vo výsledkoch vyhľadávania.

 • Získanie definície: Dvakrát klepnite na dané slovo a v zobrazenom menu klepnite na Definovať. Definície nie sú dostupné pre všetky jazyky.

 • Zapamätanie miesta v knihe: Klepnutím na ikona stuhy záložky pridajte záložku alebo ju opätovným klepnutím odstráňte. Pri zatvorení knihy nemusíte pridávať záložku, lebo iBooks si zapamätá, kde ste skončili. Môžete mať viacero záložiek – ak ich chcete všetky zobraziť, klepnite na tlačidlo obsahu a potom na Záložky.

 • Zapamätanie zaujímavých pasáží: Niektoré knihy vám umožňujú pridávanie zvýraznení a poznámok. Dvojitým klepnutím na slovo ho označte, presuňte rozsah tak, aby zahŕňal celý výber a potom v zobrazenom menu klepnite na Zvýrazniť alebo Poznámka. Ak chcete zobraziť všetky zvýraznenia a poznámky, ktoré ste vytvorili, klepnite na tlačidlo zoznam a potom na Poznámky.

 • Zdieľanie zaujímavých pasáží: Klepnite na nejaký zvýraznený text a potom na tlačidlo zdieľať. Ak je kniha z iBooks Store, odkaz na knihu sa pridá automaticky.

  Vyskakovacie menu so zobrazením ovládania na zmenu farby zvýraznenia alebo poznámky, vymazania a zdieľania poznámok.

 • Zdieľanie odkazu na knihu: Klepnutím v blízkosti stredu strany zobrazte ovládanie a potom klepnite na tlačidlo obsahu. Klepnite na tlačidlo akcia a potom na Zdieľať knihu.

 • Zmena vzhľadu knihy: Niektoré knihy vám umožňujú meniť písmo a jeho veľkosť, ako aj farbu strán. Klepnite na tlačidlo vzhľadu. Zarovnanie  delenie slov môžete zmeniť v Nastavenia > iBooks. Tieto nastavenia sa použijú na všetky knihy, ktoré ich podporujú.

  Menu vzhľadu so zobrazením ovládania jasu, farby strany a zobrazenia rolovania.

 • Zmena jasu: Klepnite na tlačidlo jasu. Ak nevidíte tlačidlo jasu, klepnite najprv na tlačidlo vzhľadu.