• Synchronizácia PDF súborov: V iTunes na svojom počítači vyberte Súbor > Pridať do knižnice a vyberte žiadané PDF. Následne vykonajte synchronizáciu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v pomocníkovi pre iTunes.

  • Pridanie emailovej prílohy PDF do iBooks: Otvorte emailovú správu a potom klepnite a podržte žiadanú PDF prílohu. V zobrazenom menu klepnite na Otvoriť v iBooks.

  • Vytlačenie PDF súboru: Otvorte PDF súbor, klepnite na tlačidlo zdieľať a potom vyberte Tlačiť. Budete potrebovať tlačiareň kompatibilnú s funkciou AirPrint. Ďalšie informácie o funkcii AirPrint nájdete v časti AirPrint.

  • Odoslanie PDF súboru emailom: Otvorte PDF súbor, klepnite na tlačidlo zdieľať a potom vyberte Email.