Prejdite na Nastavenia > iBooks, kde môžete:

  • Synchronizovať zbierky a záložky (vrátane poznámok a informácií o aktuálnej strane) s inými zariadeniami.

  • Zobraziť online obsah v rámci knihy. Niektoré knihy môžu pristupovať k videám a zvukovým súborom, ktoré sa nachádzajú na internete.

  • Zmeniť smer obracania strán po klepnutí na ľavý okraj.