Zoznam kníh v knižnici. V hornej časti sa nachádzajú tlačidlá obchodu, zbierok a úprav zoznamu. V spodnej časti sa nachádzajú tlačidlá usporiadania zoznamu.
  • Organizovanie kníh pomocou zbierok: Klepnite na Upraviť a vyberte knihy, ktoré chcete premiestniť do zbierky. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť zbierky, klepnite na názov aktuálnej zbierky. Niektoré vstavané zbierky ako napríklad PDF nie je možné premenovať ani vymazať.

  • Zobrazenie kníh podľa názvu alebo obalu: Potiahnutím nadol zoznamu kníh zobrazte ovládanie a potom klepnite na zobrazenie mriežky alebo zobrazenie zoznamu.

  • Preusporiadanie kníh: Pri prehliadaní kníh podľa obalov klepnite a podržte žiadaný obal a potom ho presuňte na nové miesto. Pri prehliadaní kníh podľa názvov usporiadajte zoznam pomocou tlačidiel v spodnej časti obrazovky.

  • Vyhľadanie knihy: Potiahnutím nadol zobrazte vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky. Vyhľadávanie prehľadáva názvy a mená autorov.

  • Skrytie predtým kúpenej knihy: Ak chcete zobraziť alebo skryť knihy, ktoré ste zakúpili, ale nestiahli, prejdite na Nastavenia > iBooks > Zobraziť všetky nákupy.