iPhone vo firemnom prostredí
Vďaka podpore zabezpečeného prístupu do firemných sietí a adresárov, vlastných aplikácií a Microsoft Exchange je…

Mail, kontakty a kalendáre
Ak chcete používať svoj iPhone s pracovnými účtami, musíte poznať nastavenia vyžadované vašou organizáciou. Ak ste…

Sieťový prístup
VPN (Virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup cez internet do súkromných sieťových prostriedkov, napríklad vo…

Aplikácie
Okrem vstavaných aplikácií a tých, ktoré získavate z App Store vy sami, od vás môže vaša organizácia…