Okrem vstavaných aplikácií a tých, ktoré získavate z App Store vy sami, od vás môže vaša organizácia vyžadovať ďalšie aplikácie. Môžete od nej dostať predplatený nákupný kupón do App Store. Keď si stiahnete aplikáciu pomocou nákupného kódu, stávate sa jej majiteľom, a to aj v prípade, že ju pre vás kúpila vaša organizácia.

Prípadne môže vaša organizácia zakúpiť App Store licencie, ktoré vám budú pridelené na určitý čas, avšak ich vlastníctvo si ponechá. Kvôli prístupu k takýmto aplikáciám budete pozvaní na účasť v programe vašej organizácie. Po registrácii so svojím iTunes účtom budete vyzvaní na nainštalovanie aplikácií, ktoré vám boli pridelené. Prípadne ich nájdete v App Store vo svojom zozname Zakúpené. Ak takto získanú aplikáciu neskôr vaša organizácia pridelí niekomu inému, u vás sa vymaže.

Vaša organizácia môže tiež vyvinúť vlastné aplikácie, ktoré nenájdete v App Store. Budete ich môcť nainštalovať z webovej stránky, alebo ak vaša organizácia používa správu mobilných zariadení, dostanete upozornenie, aby ste si ich nainštalovali bezdrôtovo. Tieto aplikácie patria vašej organizácii a ak vymažete ich konfiguračný profil alebo odpojíte iPhone od servera správy mobilných zariadení, môže dôjsť k ich odstráneniu alebo môžu prestať fungovať.