Vďaka podpore zabezpečeného prístupu do firemných sietí a adresárov, vlastných aplikácií a Microsoft Exchange je iPhone pripravený na používanie vo firemnom prostredí. Detailné informácie týkajúce sa používania iPhonu vo firme nájdete na adrese www.apple.com/iphone/business.