Ak chcete používať svoj iPhone s pracovnými účtami, musíte poznať nastavenia vyžadované vašou organizáciou. Ak ste získali iPhone od vašej organizácie, nastavenia už na ňom môžu byť nainštalované. Ak používate svoj vlastný iPhone, nastavenia vám môže poskytnúť váš správca systému, prípadne vás môže pripojiť k serveru správy mobilného zariadenia, ktorý nainštaluje potrebné nastavenia a aplikácie.

Nastavenia a účty vašej organizácie sa najčastejšie nachádzajú v konfiguračných profiloch. Môžete byť vyzvaní na nainštalovanie konfiguračného profilu, ktorý vám bol odoslaný v emailovej správe alebo ktorý ste si stiahli z webovej stránky. Po otvorení súboru vás iPhone požiada o povolenie nainštalovať profil a zobrazí informácie o tom, čo obsahuje.

Vo väčšine prípadov platí, že po inštalácii konfiguračného profilu, ktorý za vás nastaví účet, sa niektoré nastavenia iPhonu nebudú dať zmeniť. Napríklad vaša organizácia môže zapnúť Uzamykanie a vyžadovať od vás zadanie hesla, aby sa zapla ochrana informácií v účtoch, ku ktorým získate prístup.

Svoje profily si môžete zobraziť v Nastavenia > Všeobecné > Profily. Ak vymažete profil, vymažú sa aj všetky nastavenia a účty, ktoré sú s ním spojené, vrátane akýchkoľvek prispôsobených aplikácií, aké vám poskytla vaša organizácia alebo aké ste si stiahli. Ak na vymazanie profilu potrebujete heslo, kontaktujte svojho správcu systému.