VPN (Virtuálna privátna sieť) poskytuje zabezpečený prístup cez internet do súkromných sieťových prostriedkov, napríklad vo vašej organizácii. Môžete si nainštalovať VPN aplikáciu z App Store, ktorá nastaví váš iPhone na prístup k danej sieti. Informácie o potrebnej aplikácii a nastaveniach získate u správcu systému.