iPhone – celkový prehľad
Táto príručka popisuje funkcie systému iOS 7.1 a iPhonu 4, iPhonu 4s, iPhonu 5, iPhonu 5c a iPhonu 5s. iPhone 5s iPhone 5c Funkcie…

Príslušenstvo
iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Náhlavná sada Apple: Použite Apple EarPods s ovládačom a mikrofónom…

Dotyková Multi-Touch obrazovka
Všetko, čo potrebujete na používanie iPhonu a aplikácií, je niekoľko jednoduchých gest — klepnutie, potiahnutie,…

Tlačidlá


Stavové ikony
Ikony v stavovom riadku vo vrchnej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhonu: Stavová ikona Význam Signál…