Všetko, čo potrebujete na používanie iPhonu a aplikácií, je niekoľko jednoduchých gest — klepnutie, potiahnutie, švihnutie a zovretie/rozovretie.

Ruky vykonávajúce na dotykovej Multi-Touch obrazovke gesto klepnutia jedným prstom, gesto presúvania prstu smerom nadol a nahor bez jeho odtiahnutia od obrazovky, gesto potiahnutia, pri ktorom sa prst presunie nahor a odtiahne od obrazovky, gesto zovretia a roztiahnutia, pri ktorom sa prsty presúvajú od seba alebo k sebe.