Ikony v stavovom riadku vo vrchnej časti obrazovky informujú o stave vášho iPhonu:

Stavová ikona

Význam

stavová ikona sily mobilného signálu (päť bodiek)

Signál mobilnej siete

Ste v dosahu mobilnej siete a môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory. Ak nie je v dosahu žiadny signál, zobrazí sa nápis Žiadna sieť.

stavová ikona režimu Lietadlo

Režim lietadlo

Je zapnutý režim lietadlo — nemôžete vykonávať telefónne hovory a ostatné bezdrôtové funkcie môžu byť zakázané. Viac v časti Cestovanie s iPhonom.

stavová ikona siete LTE

LTE

Sieť LTE vášho operátora je v dosahu iPhonu a môžete sa jej prostredníctvom pripojiť na internet. (iPhone 5 alebo novší. služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Viac v časti Mobilné nastavenia.

stavová ikona siete 4G

UMTS

Sieť 4G UMTS (GSM) alebo LTE (v závislosti od operátora) je v dosahu iPhonu a môžete sa jej prostredníctvom pripojiť na internet. (iPhone 4s alebo novší. služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Viac v časti Mobilné nastavenia.

stavová ikona siete 3G

UMTS/EV-DO

Sieť 3G UTMS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) vášho operátora je v dosahu iPhonu a môžete sa jej prostredníctvom pripojiť na internet. Viac v časti Mobilné nastavenia.

stavová ikona siete EDGE („E“)

EDGE

Sieť EDGE (GSM) vášho operátora je v dosahu iPhonu a môžete sa jej prostredníctvom pripojiť na internet. Viac v časti Mobilné nastavenia.

stavová ikona siete GPRS

GPRS/1xRTT

Sieť GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) vášho operátora je v dosahu iPhonu a môžete sa jej prostredníctvom pripojiť na internet. Viac v časti Mobilné nastavenia.

stavová ikona siete Wi-Fi

Wi-Fi

iPhone je pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. Viac v časti Pripojte sa k Wi-Fi.

stavová ikona Nerušiť

Nerušiť

Je zapnutá funkcia Nerušiť. Viac v časti Nerušiť.

stavová ikona Zdieľanie internetu

Zdieľanie internetu

iPhone zdieľa pripojenie na internet pre iné zariadenia. Viac v časti Zdieľanie internetu.

stavová ikona Synchronizácia

Synchronizácia

iPhone sa synchronizuje s iTunes.

stavová ikona aktivity siete

Aktivita siete

Informácia, že prebieha sieťová aktivita. Túto ikonu môžu na identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré aplikácie tretích strán.

stavová ikona presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov

Je zapnuté presmerovanie hovorov. Viac v časti Presmerovanie hovorov, Čakanie hovorov a ID volajúceho.

stavová ikona VPN

VPN

Ste pripojení k sieti prostredníctvom VPN. Viac v časti Sieťový prístup.

stavová ikona TTY

TTY

iPhone je nastavený na prácu s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti Podpora ďalekopisu - TTY.

stavová ikona zámku orientácie na výšku

Zámok orientácie na výšku

Orientácia obrazovky iPhonu je zamknutá na výšku. Viac v časti Zmeňte orientáciu obrazovky.

stavová ikona budíka

Budík

Máte nastavený budík. Viac v časti Budíky a časovače.

stavová ikona Lokalizačných služieb

Lokalizačné služby

Položka používa lokalizačné služby. Viac v časti Súkromie.

stavová ikona Bluetooth

Bluetooth®

Modrá alebo biela ikona:  Bluetooth je zapnuté a spárované so zariadením.

Sivá ikona:  Bluetooth je zapnutý. Ak je iPhone spárovaný so zariadením, zariadenie je zrejme mimo dosahu alebo vypnuté.

Žiadna ikona:  Bluetooth je vypnutý.

Viac v časti Bluetooth zariadenia.

stavová ikona batérie Bluetooth

Batéria Bluetooth

Zobrazuje úroveň batérie spárovaného Bluetooth zariadenia.

stavová ikona batérie

Batéria

Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania iPhonu. Viac v časti Nabíjanie a monitorovanie batérie.