Tlačidlo Spať/Zobudiť
Ak nepoužívate svoj iPhone, zamknite ho stlačením tlačidla Spať/Zobudiť. Zamknutím iPhonu sa uspí displej, šetrí…

Tlačidlo Domov
vás prenesie na plochu a poskytuje aj ďalšie praktické skratky. Zobrazenie otvorených aplikácií: Stlačte tlačidlo Domov…

Ovládanie hlasitosti
Ak práve telefonujete, počúvate hudbu, alebo pozeráte film či iné médiá, tlačidlá na bočnej strane…

Prepínač Zvoniť/Ticho
Pomocou prepínača Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom a tichým režimom . Ak je nastavený…