Ak práve telefonujete, počúvate hudbu, alebo pozeráte film či iné médiá, tlačidlá na bočnej strane iPhonu menia úroveň hlasitosti. Tieto tlačidlá tiež slúžia na nastavenie hlasitosti zvonenia, pripomienok a ďalších zvukových efektov.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa prevencie pred poškodením sluchu nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Vrchná časť iPhonu s detailným zobrazením tlačidiel hlasitosti.
  • Uzamknutie hlasitosti vyzváňania a upozornení: Prejdite do Nastavenia > Zvuky a vypnite možnosť Upravovať tlačidlami. Ak chcete obmedziť hlasitosť prehrávanej hudby a videí, prejdite do Nastavenia > Hudba > Obmedzenie hlasitosti.

Poznámka: V niektorých krajinách EÚ vás môže iPhone upozorniť, ak nastavenie hlasitosti presiahne odporúčanú úroveň hlasitosti bezpečnú pre sluch. Na zvýšenie hlasitosti nad túto úroveň bude zrejme potrebné na okamih uvoľniť tlačidlo ovládania hlasitosti. Ak chcete obmedziť maximálnu úroveň hlasitosti slúchadiel na túto výšku, prejdite do Nastavenia > Hudba > Obmedzenie hlasitosti a zapnite Obmedzenie hlasitosti (EU). Ak chcete zabrániť zmene obmedzenia hlasitosti, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.

Ľubovoľné z tlačidiel na ovládanie hlasitosti môžete použiť aj na fotografovanie a natáčanie videí. Viac v časti Fotografujte a natáčajte videá.