Pomocou prepínača Zvoniť/Ticho prepínate na iPhone medzi hlasným režimom a tichým režimom .

Horná časť iPhonu s dvoma detailnými zábermi prepínača Zvoniť/Ticho. Jeden zobrazuje prepínač v polohe hlasný režim (smeruje k prednej časti iPhonu) a druhý zobrazuje prepínač v polohe tichý režim (smeruje k zadnej časti iPhonu, na prepínači je viditeľný oranžový prúžok).

Ak je nastavený hlasný režim, iPhone prehráva všetky zvuky. Ak je nastavený tichý režim, iPhone nezvoní a neprehráva pripomienky ani ďalšie zvukové efekty.

Dôležité: Budíky, aplikácie určené na prehrávanie zvuku ako napríklad Hudba a množstvo hier, budú prehrávať zvuky prostredníctvom vstavaného reproduktora, aj keď je iPhone v tichom režime. V niektorých oblastiach budú zvukové efekty aplikácií Kamera a Diktafón prehrávané, aj keď je prepínač Zvoniť/Ticho v polohe Ticho.

Viac informácií o nastavení zvukov a vibrovaní nájdete v časti Zvuky a stíšenie.

  • Používanie funkcie Nerušiť: Pomocou funkcie Nerušiť môžete stíšiť aj hovory, upozornenia a hlásenia. Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a potom klepnite na ikona Nerušiť. Viac v časti Nerušiť.