Ak nepoužívate svoj iPhone, zamknite ho stlačením tlačidla Spať/Zobudiť. Zamknutím iPhonu sa uspí displej, šetrí batéria a zabráni vykonávaniu akcií pri dotyku obrazovky. Naďalej však môžete prijímať telefónne hovory, FaceTime hovory, textové správy, zobrazovať budíky a hlásenia. Takisto môžete počúvať hudbu a upravovať hlasitosť.

Horná časť iPhonu s tlačidlom Spať/Zobudiť.

Ak sa približne minútu nedotknete obrazovky, iPhone sa automaticky zamkne. Ak chcete upraviť časový interval, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Uzamykanie.

  • Zapnutie iPhonu: Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí logo spoločnosti Apple.

  • Odomknutie iPhonu: Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť alebo tlačidlo Domov a potom potiahnite prepínač.

  • Vypnutie iPhonu: Stlačte a podržte tlačidlo Spať/Zobudiť, až kým sa nezobrazí posuvník a potom posuvník potiahnite.

Pre zvýšenie zabezpečenia môžete na odomknutie iPhonu vyžadovať heslo. Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely). Viac v časti Používanie hesla na ochranu dát.