• Prechádzanie podľa žánrov: Klepnite na jednu z kategórií (Music (Hudba), Movies (Filmy) alebo TV Shows (TV seriály)). Pre zobrazenie špecifického zoznamu klepnite na Genres (Žánre).

    Časť obrazovky s hudobnými žánrami, na ktorej je zobrazená skupina žánrov so zaškrtnutým typom Fitness & Workout (Fitnes a tréning).

  • Ak viete čo hľadáte, klepnite na Search (Vyhľadať): Zadajte informácie do vyhľadávacieho poľa a potom znovu klepnite na Search (Vyhľadať).

  • Spoznávanie skvelej novej hudby na iTunes Rádiu: Ak počúvate iTunes Rádio a nejaká skladba sa vám zapáči, môžete sa pripojiť k App Store a zakúpiť si ju, pridať si ju do zoznamu prianí alebo spoznať podobnú hudbu. Viac v časti iTunes Rádio.

  • Prehranie ukážky skladby alebo videa: Klepnite na ikonu aplikácie.

  • Unavuje vás neustále klepanie na More (Viac)? Ak chcete upraviť usporiadanie tlačidiel, klepnite na More (Viac) a potom klepnite na Upraviť. Ak chcete vymeniť ikonu, potiahnite inú ikonu na miesto tej, ktorú chcete nahradiť. Potom klepnite na Hotovo.

    Časť obrazovky More (Viac) s ikonami, ktorých polohu môžete upraviť. Modré ikony môžete potiahnuť na miesto sivých a zvýšiť tak ich význam. Sivé ikony sú Music (Hudba), Movies (Filmy), TV Shows (TV seriály) a Search (Vyhľadať). Modré ikony sú Audiobooks (Audioknihy), Tones (Zvuky), Genius, Purchased (Zakúpené) a Downloads (Stiahnuté).