Kalendár v zobrazení dňa. Ak chcete zmeniť účty kalendárov, klepnite na tlačidlo Kalendáre. Ak chcete zobraziť pozvánky, klepnite na prijaté správy.
  • Vyhľadávanie udalostí: Klepnite na tlačidlo vyhľadať a zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Prehľadávané sú názvy, pozvaní, polohy a poznámky prezeraných kalendárov.

  • Zobrazenie týždenného kalendára: Otočte iPhone na ležato.

  • Zmena zobrazenia: Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť časové zobrazenie kalendára, klepnite na rok, mesiac alebo deň.

  • Zobrazenie zoznamu udalostí: V mesačnom zobrazení klepnite na tlačidlo zoznam, aby sa zobrazil udalosti dňa. V dennom zobrazení klepnite na tlačidlo zoznam, aby sa zobrazil kompletný zoznam udalostí.

  • Zmena farby kalendára: Klepnite na Kalendáre, potom klepnite na tlačidlo Informácie vedľa kalendára a vyberte farbu zo zoznamu. Farba niektorých kalendárových účtov, ako je napríklad Google, je nastavená serverom.

  • Úprava udalosti: Podržte prst na udalosti a potom ju potiahnite na iný čas, prípadne upravte jej časový rozsah.