Nastavenia aplikácie Kalendár a kalendárových účtov ovplyvňuje niekoľko rôznych nastavení v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre. Sú to medzi inými:

  • Synchronizácia udalostí z minulosti (budúce udalosti sa synchronizujú vždy)

  • Zvuk upozornenia na nové pozvánky na stretnutia

  • Predvolený kalendár pre nové udalosti

  • Predvolený čas upozornení

  • Podpora časových pásiem na zobrazovanie dátumov a časov v inom časovom pásme

  • Začiatočný deň týždňa