Zoznam kalendárov označuje aktívne kalendáre pomocou fajky. Ak máte v nastaveniach nakonfigurovaný Facebook účet, môžete zapnúť udalosti z Facebooku a narodeninové kalendáre.
  • Zapnutie kalendárov iCloud, Google, Exchange alebo Yahoo!: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, vyberte účet a klepnite na Kalendár.

  • Odoberanie kalendára: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnite na Pridať účet. Klepnite na Iný a potom na Pridať odoberaný kalendár. Zadajte server a názov súboru s príponou .ics, ktorého kalendár chcete odoberať. Môžete odoberať aj kalendár typu iCalendar (.ics) zverejnený na webe. Klepnite na odkaz kalendára.

  • Pridanie CalDAV účtu: Prejdite na Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na Pridať účet a potom klepnite na Iný. V časti Kalendáre klepnite na Pridať CalDAV účet.

  • Zobrazenie narodeninového kalendára: Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Narodeniny. Narodeniny z vašich kontaktov budú pridané medzi udalosti. Ak ste si nastavili Facebook účet, môžete sem zahrnúť aj narodeniny priateľov na Facebooku.

  • Zobrazenie kalendára sviatkov: Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Sviatky, aby sa medzi vaše udalosti pridali národné sviatky.

  • Zobrazenie viacerých kalendárov naraz: Klepnite na Kalendáre a potom vyberte kalendáre, ktoré si chcete prezerať.

  • Presun udalosti do iného kalendára: Klepnite na udalosť, následne na Upraviť, klepnite na Kalendáre a potom vyberte kalendár, do ktorého ju chcete presunúť.