iCloud kalendár môžete zdieľať s ďalšími užívateľmi iCloudu. Zdieľaný kalendár si môžu ostatní užívatelia prezerať a môžete im povoliť pridávanie a upravovanie udalostí. Môžete zdieľať aj verziu kalendára určenú len na čítanie, ktorú môže odoberať ktokoľvek.

  • Vytvorenie iCloud kalendára: Klepnite na Kalendáre, klepnite na Upraviť a potom v časti iCloud klepnite na Pridať kalendár.

  • Zdieľanie iCloud kalendára: Klepnite na Kalendáre, klepnite na Upraviť a potom klepnite na iCloud kalendár, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na Pridať osobu a zadajte meno, prípadne klepnite na tlačidlo pridať pre prechádzanie Kontaktov. Pozvaným sa doručí emailová pozvánka na pripojenie sa do kalendára, no na jej prijatie budú potrebovať iCloud účet.

  • Upravenie prístupu osoby do zdieľaného kalendára: Klepnite na Kalendáre, klepnite na Upraviť, klepnite na zdieľaný kalendár a potom klepnite na danú osobu. Môžete vypnúť možnosť upravovania kalendára, znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do kalendára alebo zastaviť zdieľanie kalendára s danou osobou.

Ak zdieľate kalendár a nechcete, aby ho iné osoby upravovali, vypnite možnosť Povoliť úpravy.
  • Vypnutie hlásení pre zdieľané kalendáre: Ak niekto upraví zdieľaný kalendár, budete na túto zmenu upozornení. Ak chcete vypnúť hlásenia pre zdieľané kalendáre, prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Upozor. zdieľaného kal.

  • Zdieľanie kalendára určeného len na čítanie so všetkými: Klepnite na Kalendáre, klepnite na Upraviť a potom klepnite na iCloud kalendár, ktorý chcete zdieľať. Zapnite možnosť Verejný kalendár a potom klepnite na Zdieľať odkaz pre kopírovanie alebo odoslanie adresy URL kalendára. Túto URL môžu na odoberanie vášho kalendára v kompatibilnej aplikácii, ako napríklad Kalendár v OS X, používať ľubovoľní užívatelia.