Používajte aplikáciu Kalkulačka rovnakým spôsobom, akým používate štandardnú kalkulačku.

  • Ako môžete rýchlo otvoriť kalkulačku: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolnej časti obrazovky.

Obrazovka s kalkulačkou, na ktorej sú zobrazené štandardné funkcie a numerická klávesnica. Pre vyčistenie výsledkov klepnite na kláves Vyčistiť.

Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, otočte iPhone naležato.

Vedecká kalkulačka.