Kamera v skratke
Rýchlo! Kde mám kameru! Na zamknutej ploche jednoducho potiahnite nahor . Prípadne otvorte Ovládacie centrum…

Fotografujte a natáčajte videá
Aplikácia Kamera ponúka niekoľko režimov fotografovania a nahrávania filmov, ktoré vám umožňujú vytvárať statické fotky, fotky…

HDR
(angl. „vysoký dynamický rozsah“) vám pomáha vytvárať skvelé fotky, a to aj v situáciách s vysokým kontrastom. V tomto…

Prezerajte, zdieľajte, tlačte
Nasnímané fotky a videá sa automaticky ukladajú do vášho albumu Fotoaparát. Ak používate Fotostream, nové…

Nastavenia aplikácie Kamera
Prejdite do Nastavenia > Fotky a Kamera, kde sa vám zobrazia dostupné možnosti vrátane: fotostreamov…