Prejdite do Nastavenia > Fotky a Kamera, kde sa vám zobrazia dostupné možnosti vrátane:

  • fotostreamov

  • prezentácie

  • mriežky

Hlasitosť zvuku spúšte môžete upraviť v Nastavenia > Zvuky, kde vyhľadajte nastavenia pre Zvonenia a upozornenia. Prípadne môžete zvuk uzávierky stíšiť použitím prepínača Zvoniť/Ticho. (Stíšenie je v niektorých krajinách zakázané.)