Nasnímané fotky a videá sa automaticky ukladajú do vášho albumu Fotoaparát. Ak používate Fotostream, nové fotky sa zároveň zobrazia vo vašom fotostreame na iPhone a ostatných iOS zariadeniach a počítačoch. Viac v časti Môj Fotostream.

  • Zobrazenie vášho albumu Fotoaparát: Klepnite na miniatúru a potom potiahnite prst doprava alebo doľava. Album Fotoaparát si môžete prezerať aj v aplikácii Fotky.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte alebo skryjete ovládanie.

  • Prenos fotografií a videí do počítača: Pre prenos fotiek do iPhoto alebo inej podporovanej aplikácie na vašom Macu alebo PC pripojte iPhone k počítaču. Ak počas prenosu vymažete fotky alebo videá, budú odstránené aj z albumu Fotoaparát.

  • Synchronizácia fotiek a videí na iPhone z Macu: Použite panel nastavení Fotky v iTunes. Viac v časti Synchronizujte s iTunes.