Kiosk uchováva vaše aplikácie novín a časopisov a automaticky ich aktualizuje, keď sa iPhone pripojí k Wi-Fi.

Polica aplikácie Kiosk s aplikáciami. Ak chcete preusporiadať policu, podržte prst na publikácii. Ak chcete vyhľadať aplikácie typu Kiosk, klepnite na tlačidlo Obchod v pravom dolnom rohu.
  • Vyhľadanie aplikácii typu Kiosk.  Klepnite na Kiosk pre zobrazenie police a potom klepnite na Obchod. Zakúpená aplikácia typu Kiosk bude pridaná na policu. Po stiahnutí aplikácie ju otvorte a zobrazíte tak jednotlivé čísla a možnosti odoberania. Odoberania sú nákupy v rámci aplikácií, ktoré sú účtované na váš účet.

  • Vypnutie automatických aktualizácií: Aplikácie sa automaticky aktualizujú cez Wi-Fi, pokiaľ túto možnosť nevypnete v Nastavenia > iTunes a App Store > Automatické sťahovania.