Kompas v skratke
Stanovte smer, zistite svoju zemepisnú dĺžku a šírku alebo zmerajte sklon svahu. Zobrazenie vlastnej polohy:…

V rovine
Zobrazenie vodorovnej roviny: Potiahnite prst na obrazovke Kompasu smerom doľava. Vyrovnávanie obrazov: Priložte iPhone k…