Stanovte smer, zistite svoju zemepisnú dĺžku a šírku alebo zmerajte sklon svahu.

Kompas dokáže určiť smer, ktorým je váš iPhone otočený. Ak chcete stanoviť svoj smer, podržte iPhone vo vodorovnej polohe ďalej od seba. Tlačidlo Domov by malo smerovať k vám. Pre použitie vodováhy prejdite potiahnutím na druhú stranu.
  • Zobrazenie vlastnej polohy: Ak chcete zobraziť svoju aktuálnu polohu, klepnite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a zapnite možnosť Lokalizačné služby a Kompas. Viac informácií o lokalizačných službách nájdete v časti Súkromie.

  • Stanovenie smeru: Klepnite na obrazovku pre zamknutie aktuálneho kurzu. Červený pruh vám pomôže nájsť správny smer.

Dôležité: Presnosť kompasu môže byť ovplyvnená magnetickým rušením alebo rušením prostredia. Dokonca aj magnety v slúchadlách iPhonu môžu spôsobiť odchýlku. Digitálny kompas používajte len ako pomôcku pri základnej navigácii. Nespoliehajte sa naň pri presnom stanovovaní polohy, vzdialenosti alebo smeru.