Ak chcete stanoviť vodorovnú rovinu alebo odmerať sklon, položte iPhone na bok alebo ho položte zadnou stranou nadol.
  • Zobrazenie vodorovnej roviny: Potiahnite prst na obrazovke Kompasu smerom doľava.

  • Vyrovnávanie obrazov: Priložte iPhone k rámu obrazu alebo iného objektu a potom ich otáčajte, až kým sa nezobrazí zelená farba. Odchýlky pre skutočnú vodorovnú rovinu sú zobrazené na čiernom pozadí. Ak je pozadie červené (jedná sa o relatívny svah), klepnutím na obrazovku ho zmeňte na čierne.

  • Vyrovnanie stola: Položte iPhone na plocho na stôl.

  • Zmeranie sklonu svahu: Priložte iPhone k šikmej ploche, ktorej sklon chcete odmerať a potom ho zachyťte klepnutím na obrazovku. Meraný svah je zobrazený načierno, pričom odchýlka je označená načerveno. Klepnutím sa vrátite na štandardnú hladinu.