• Stanovenie priorít v kontaktoch: Po pridaní osoby do zoznamu Obľúbené, bude táto osoba pridaná do zoznamu Obľúbené v telefóne pre rýchle vytáčanie a na hovory od tejto osoby sa nebude vzťahovať funkcia Nerušiť. Vyberte kontakt, rolovaním prejdite nadol a klepnite na Pridať k obľúb.

  • Uloženie práve vytočeného čísla: V časti Telefón klepnite na Klávesnica, zadajte číslo a potom klepnite na Pridať do kontaktov. Potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt alebo na Pridať ku kontaktu a vyberte kontakt.

  • Pridanie aktuálneho volajúceho do aplikácie Kontakty: Klepnite na Telefón, klepnite na Posledné a potom klepnite na tlačidlo Informácie vedľa čísla. Potom klepnite na Vytvoriť nový kontakt, prípadne klepnite na Pridať ku kontaktu a vyberte kontakt.

  • Automatické vytočenie klapky alebo kódu: Ak volané číslo vyžaduje zadanie klapky, iPhone ju môže zadať za vás. Počas úpravy telefónneho čísla kontaktu klepnite na tlačidlo symboly pre zadanie pauzy vo vytáčanej sekvencii. Klepnite na Pauza pre vloženie dvojsekundovej medzery, ktorú predstavuje čiarka. Klepnite na Pozastaviť pre zastavenie vytáčania, až pokým znovu neklepnete na Vytočiť, predstavované bodkočiarkou.

telefónne číslo s bodkočiarkou označujúcou 2-sekundovú pauzu medzi číslicami.