Okrem priameho zadávania kontaktov môžete pridať kontakty nasledovnými spôsobmi:

 • Použite svoje iCloud kontakty:  Prejdite do Nastavenia > iCloud a potom zapnite možnosť Kontakty.

 • Naimportujte svojich priateľov z Facebooku:  Prejdite do Nastavenia > Facebook a v zozname Povoliť týmto aplikáciám používať váš účet zapnite Kontakty. Takto vytvoríte v aplikácii Kontakty skupinu Facebook.

 • Použitie Google kontaktov: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na svoj Google účet a zapnite Kontakty.

 • Nastavte prístup k adresáru Microsoft Exchange Global Address List:  Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, klepnite na svoj Exchange účet a zapnite Kontakty.

 • Nastavenie účtu LDAP alebo CardDAV a prístup k firemným alebo školským adresárom:  Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Pridať účet > Iný. Následne klepnite na Pridať LDAP účet alebo Pridať CardDAV účet a zadajte informácie o účte.

 • Synchronizácia kontaktov z počítača alebo účtu Yahoo!:  V aplikácii iTunes nainštalovanej na počítači zapnite v paneli informácií zariadenia synchronizáciu kontaktov. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi pre iTunes.

 • Naimportujte kontakty zo SIM karty (GSM):  Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Importovať zo SIM karty.

 • Naimportujte kontakty zo súboru vCard:  Klepnite na prílohu .vcf v emaile alebo správe.

 • Prehľadanie adresára: Klepnite na Skupiny, potom na GAL, CardDAV alebo LDAP adresár, ktorý chcete prehľadávať a zadajte hľadané slová. Ak chcete uložiť informácie medzi svoje kontakty, klepnite na Pridať kontakt.

 • Zobrazenie a skrytie skupín: Klepnite na Skupiny a potom vyberte skupiny, ktoré chcete zobraziť. Toto tlačidlo sa zobrazí len v prípade, ak máte viac ako jeden zdroj kontaktov.

 • Aktualizácia kontaktov pomocou služby Twitter: Prejdite do Nastavenia > Twitter a potom klepnite na Aktualizovať kontakty. Twitter porovná emailové adresy a telefónne čísla a na ich základe pridá medzi vaše vizitky mená a fotky užívateľov zo služby Twitter.

Ak máte kontakty z viacerých zdrojov, môžete mať pre jednu osobu viac záznamov. Ak chcete predísť zobrazovaniu prebytočných kontaktov v zozname všetkých kontaktov, kontakty s rovnakým krstným menom a priezviskom sú prepojené a zobrazujú sa ako jediný jednotný kontakt. Pri prezeraní jednotného kontaktu sa zobrazí nadpis Jednotné info.

 • Zjednotenie kontaktov: Ak sa dva záznamy rovnakej osoby nespoja automaticky, môžete to urobiť manuálne. Upravte jeden z kontaktov. Klepnite na Upraviť, potom klepnite na Prepojiť kontakt a vyberte kontakt, s ktorým ho chcete prepojiť.

Prepojené kontakty nie sú zlúčené. Ak upravíte informácie v jednotnom kontakte alebo doň pridáte informácie, budú tieto zmeny prekopírované do každého zdrojového účtu, v ktorom tieto informácie existujú.

Ak prepojíte kontakty, ktoré nemajú rovnaké krstné meno alebo priezvisko, mená individuálnych vizitiek nebudú zmenené. Na jednotnej vizitke sa však zobrazí len jedno meno. Ak chcete vybrať meno, ktoré sa zobrazí pri prezeraní jednotnej vizitky, klepnite na Upraviť, klepnite na prepojenú vizitku s preferovaným menom a potom klepnite na Použiť toto meno pre jednotnú vizitku.