zoznam rozpísaných správ
  • Uloženie správy namiesto jej odoslania: Ak píšete správu a chcete ju dokončiť neskôr, klepnite na Zrušiť a potom klepnite na Uložiť koncept.

  • Dokončenie rozpísanej správy: Podržte prst na tlačidle Písať. Vyberte zo zoznamu koncept, dokončte ho a odošlite alebo ho opäť uložte ako rozpísaný.

  • Zobrazte koncepty zo všetkých svojich účtov. Počas prezerania zoznamu Schránky, klepnite na Upraviť, klepnite na Pridať schránku a potom zapnite schránku Všetky koncepty.

  • Vymazanie konceptu: V zozname Koncepty potiahnite prstom cez koncept doľava a klepnite na Vymazať.