Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, kde môžete:

  • Vytvoriť rôzne podpisy pre každý z účtov

  • Pridať emailové účty

  • Nastaviť posielanie skrytých kópií odosielaných správ samým sebe

  • Zapnúť funkciu Zoradiť do vlákien pre zoskupovanie súvisiacich správ

  • Vypnúť potvrdzovanie vymazávania správ

  • Vypnúť doručovanie typu Push kvôli šetreniu výdrže batérie

  • Dočasne vypnúť účet