Zoznam správ. Ak chcete vymazať, presunúť alebo označiť viacej správ, klepnite na Upraviť.
  • Vloženie do správy fotky alebo videa: Klepnite na bod vloženia.. Ďalšie položky zobrazíte klepnutím na šípky. Viac informácií nájdete v časti Upravovanie textu.

Nová vytváraná emailová správa. Ak chcete zmeniť adresy v poliach Od, Cc alebo Bcc, klepnite na pole Cc/Bcc. Klepnite na kurzor pre zobrazenie menu štýlov a potom klepnutím na Vložiť fotku alebo video priložte k emailu položku. Ak chcete zmeniť podpis Odoslané z iPhonu, prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre.
  • Citovanie textu v odpovedi: Klepnite na kurzor a potom označte text, ktorý chcete zahrnúť do odpovede. Klepnite na tlačidlo odpovedať a potom klepnite na Odpovedať. Odsadenie citovaného textu môžete vypnúť v Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Zvýšiť úroveň citácie.

  • Odoslanie správy z iného účtu: Klepnutím na pole Od vyberte účet.

  • Zmena príjemcu z Cc na Bcc: Po zadaní príjemcov ich môžete potiahnuť z jedného poľa do druhého alebo zmeniť ich poradie.