Obrazovka Odosielateľ v správe, ktorá sa zobrazí po klepnutí na pole Pre v správe. Zobrazí odosielateľa, email odosielateľa a možnosti Pridať k VIP, Vytvoriť nový kontakt a Pridať ku kontaktu.
  • Zobrazenie príjemcov správy: Počas prezerania správy klepnite na Viac v poli Pre.

  • Pridanie osoby do aplikácie Kontakty alebo do zoznamu VIP: Klepnite na meno alebo emailovú adresu osoby.